Linkek és egyéb hasznos információk

Nógrádsipek Község Önkormányzata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 2.583.500 forint európai uniós támogatással valósítja meg a KEHOP-5.4.1-16-2016-00801 azonosítószámú „Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Nógrádsipeken” elnevezésű projektet.

A projekt célja, hogy szemléletformáló programokon keresztül hívja fel a figyelmet az energiatudatos magatartásformák hasznosságára a településen élő felnőttek és gyermekek körében, valamint a klímatudatos viselkedések előnyeire, energia megtakarítási lehetőségeik kapcsán.

A projektben megvalósítandó program hosszú távú célja a lakosok ismeret- és készségfejlesztése illetve a lakosság környezeti nevelése, az energiahatékonyság, energiatudatosság terén szerzett tapasztalatainak szélesítése.

A vállalt tevékenységek a helyi szakemberek és külső szakértők, előadók, pedagógusok bevonásával kerülnek megvalósításra.

Hasznos linkek:

www.tudatosvasarlo.hu

www.eathink2015.org

www.termeszettudomanyos.hu

www.energiatudatosotthon.hu

www.energiakaland.hu

www.energiaeskornyezet.hu

www.zszk.hu

Megvalósult rendezvény a 2019 júniusában szervezett pünkösdi hétvége keretében.

A projektben vállalt egyik figyelemfelhívó akció a település Falunapi rendezvényén zajlott, ahol a falu teljes lakosságának igen nagy százalékát sikerült megszólítani. A rendezvény helyszíne a Jókai út és környéke. A rendezvény résztvevői nagyrészt a település lakó, valamint az érkező vendégek illetve a testvértelepülésekről érkezett delegációk.

A  figyelemfelhívó akció célja a résztvevők energiatudatosságának, környezeti attitűdjének, viselkedés és szokásrendszerének komplex fejlesztése. Mivel üzenetünk elsősorban a háztartások energiafelhasználásának optimumára irányul, leginkább arra törekedtünk, hogy családi és közösségi programokat szervezzünk s mind a gyermekek mind a felnőtt számára érdeklődést kiváltó eseményeket adjunk.

Üzenetünk számukra: Válts energiatudatos gondolkodásra.

A programunk egész napos volt, azaz reggel 9:00 órától tartott egészen a nagyrendezvény végéig azaz 21:00 óráig.

A program során egyrészt szakmai tanácsadást és interaktív előadásokat tartottunk a célközönség számára.

A rendezvényen több szakértővel dolgoztunk együtt akik egész nap a következő feladatokat látták el: tanácsadás, interaktív előadás valamint az interaktív weboldalunkról tájékoztatás.

Tanácsadás:

Mottónk:  Kezedben a jövő’ Együtt az energiatudatos gondolkodásban. Az érdeklődőknek lehetőségük volt szakértőkkel leülni és beszélgetni háztartásuk energiafogyasztásáról, a megújuló energiaforrások esetleges bevezetéséről, lehetséges energiacsökkentésről, legújabb energetikai trendekről. Ismeretet kaphattak, hogy hogyan tudják a mindennapok során energiahatékonyságukat növelni, hogyan tudnak minél többet spórol közüzemi számláikon, hogyan tudnak megújuló energiákat a háztartásuk javára bevezetni.

Interaktív előadás:

A rendezvény folyamán az interaktív előadásokat két szakmai megvalósító személy a nap folyamán felváltva tartotta. Előadásonként átlagban 6 fő mindig jelen volt. A cél a résztvevők nyitottságának kialakítása a téma iránt. Az energiahatékonyság, energiagazdálkodás, megújuló energiahordozók témájában: „Interaktív előadás a háztartások energiafogyasztásról” valamint a „A takarékos takarítás”  címszavú félórás előadások igen nagy népszerűségre tettek szert. A résztvevőknek lehetőségük nyílt a saját háztartásuk energiatudatos valamint energiapazarló jelenségeik felmérésére. A kérdőívek eredményeinek ismertetését, hosszú és rövid távú következmények megvitatása követte.

Ismeretterjesztés célzattal a rendezvénysátorban egy külön, erre a célra felállított laptop segítségével az érdeklődőknek bemutattunk víz, gáz és elektromos áram fogyasztását és naprakész megoldásokat bemutató honlapokat, illetve bemutattuk a projekt során kifejlesztett aloldal céljait, hasznosságát és használatát.

Foglalkozások:

A tanácsadások, előadások, kérdőívek, bemutatók mellett játékos gyerekfoglalkozások is zajlottak a tematikus program keretében az alábbi témákban: megújuló energia, ökolábnyom, újrahasznosítás, tudatos vásárló, fenntartható fejlődési célok, energiatakarékos berendezések és felhasználási opciók.

A valóságból kiinduló példákkal, a logikus gondolkodást, az analizáló, lényegkiemelő képességeket fejlesztő feladatokat gyermekeket szintén a környezeti problémák értelmezésére sarkalja valamint a megoldás keresésére ösztönözheti őket.